xtineheller@yahoo.com
413. 244.3629

 
 
paintings


"dense fog"

32"x 26"